Kerio VPN Client 9.1.2

Kerio VPN Client 9.1.2

Kerio Technologies Inc. – 9,6MB – Shareware – Mac
5 Stars User Rating

Tổng quan

Kerio VPN Client là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Kerio Technologies Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kerio VPN Client là 9.1.2, phát hành vào ngày 13/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.551, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

Kerio VPN Client đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 9,6MB.

Người sử dụng của Kerio VPN Client đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kerio VPN Client!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Kerio VPN Client cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kerio Technologies Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản